Čím dříve s výukou angličtiny pro děti začnete, tím lépe

Spousta z nás z vlastních zkušeností ví, že čím jsme ve vyšším věku, tím je studium cizího jazyka obtížnější a namáhavější. Platí totiž fakt, že s výukou anglického či jiného jazyka, je nejlepší začít co nejdříve. Podle mnoha odborných studií se optimální věk pro první začátky s výukou angličtiny pohybuje okolo 2-5 let věku dítěte, protože dítě si v tomto věku osvojuje cizí jazyk stejně snadno, jako jazyk mateřský.

Zkušení lektoři jsou nutností, rodilí mluvčí jsou výhodou

Dítě, které se základy jazyka naučí pod dohledem zkušeného lektora již v útlém věku, považuje cizí jazyk jako naprosto samozřejmou a přirozenou věc a má tak oproti svým vrstevníkům výhodu při dalším studiu na základní i střední škole.

Individuální přístup se vyplatí

Angličtina pro děti obvykle probíhá v menších skupinách maximálně po 6 – 9 dětech. Děti jsou do skupin na začátku rozděleny podle svých předchozích znalostí anglického jazyka a vyučují je speciálně kvalifikovaní rodilí mluvčí. Práce v takto malých skupinách umožňuje lektorům bezprostřední kontakt s dětmi a tím je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti zvlášť i je zároveň využito výhod skupinové výuky.

Když angličtina pro děti, tak jedině hravou formou

Děti jsou od počátku vedeny k aktivnímu používání cizího jazyka pomocí her, písniček, pohádek a říkadel a tato cesta učení je pro ně spíše formou jakési hry, při které snadno a přirozenou formou načerpají slovní zásobu, slovní spojení a naučí se i základní komunikační fráze. Tento způsob výuky cizích jazyků se nejenže líbí dětem, ale hlavně je v neposlední řadě velice efektivní. Více informací o výukových programech angličtiny pro děti naleznete také na adrese www.klckrystof.cz .

 

Recent Entries

  • Záložky