PRŮMYSLOVÉ TEPLOMĚRY

Se vzrůstajícím technologickým pokrokem a snadno přístupnými novými výrobními metodami roste i nutnost přesnějšího a frekventovanější kontroly teploty ve výrobních procesech. Precizní kontrola teploty podléhá snad ve všech oborech od potravinářství, plastikářský a papírenský průmysl až po všeobecné strojírenství. I těžké aplikace ve sklářství, slévárenství a hutnictví si musí poradit s mnohem přesnějším rozborem teplot.

Jakýkoli výrobní proces může být vážně narušen nedostatečnou nebo převyšující teplotou, podniku pak vznikají nemalé ztráty a dochází i ke zpoždění plnění zakázek. Tomuto nepříjemnému defektu je možné zabránit jedině používáním vysoce kvalitních měřících průmyslových teploměrů.

Ideální teplotní rozsah se pohybuje v rozmezí -50 až +3000 C. Teplotní přístroj kromě vysoké přesnosti musí splňovat i další neméně důležité podmínky. Snadnou konfiguraci měřících parametrů – možnost nastavení průběhu výstupního signálu, měnit časovou konstantu průměrování a nastavovat emisivitu a transmisivitu, mez pro signalizaci nedosažení nebo naopak překročení požadované teploty.

Společnost TSI Systém je profesionálním dodavatelem nejen těchto systémů. V rámci konzultace vám dokáže přesně doporučit ideální bezkontaktní průmyslový teploměr, který bude úsporný, jednoduchý pro obsluhu a s vysokým krytím i mechanickou odolností. Veškeré přístroje jsou dodávány komplexně v sestavě měřící hlavice, komunikační box a propojovací box.

TSI systém ve své kategorii nabízí moderní technické řešení s vysokou přesností, velmi dobrým optickým rozlišením a vysokou mírou komfortu obsluhy. Veškerá měřící technika je navíc dodávána ve velmi příjemných cenových hladinách. Pro zachování správného chodu vašich výrobních procesů není na místě dělat kompromisy nebo se spoléhat na starší přístroje. Lepší a přesnější přístroje vám naopak pomohou ke kvalitnější a bezproblémové výrobě bez kazů a zbytečných průtahů.

 

Recent Entries

  • Záložky