Veřejné zakázky a jak nás zasáhne novela zákona?

Jaké změny nás čekají spolu s novelou zákona o veřejných zakázkách? Tuto otázku si klade patrně každý podnikatel, který se kdy o realizaci veřejné zakázky ucházel či v budoucnu ucházet bude. Samozřejmě by odpověď měla zajímat i samotné zadavatele veřejných zakázek, aby tak dostáli své povinnosti a veškeré veřejné zakázky tak korespondovali právě s novelou zákona, která vstupuje v platnost již tuto neděli 01. 04. 2012.

Proč novela zákona?

Primárním účelem této novely zákona platné od 1. 4. 2012 by měla být změna zadávání veřejných zakázek tak, aby se omezila veškerá korupční rizika s tímto spojená. Změny by tak měly zpřísnit veškeré zadávací procesy a především by měly celý proces zprůhlednit tak, aby vynakládání veřejných prostředků v této oblasti bylo přístupné široké veřejnosti a tím pádem i lépe kontrolovatelné v rámci boje proti korupci v ČR.

Jaké změny novela zákona přináší?

Novela Zákona o veřejných zakázkách, která jak již bylo řečeno, přejde v platnost již od 01. 04. 2012, obsahuje nemalé množství poměrně zásadních změn.
Jsou to změny týkající se výše limitů při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, nově povinné zveřejnění veškeré dokumentace a mnoho dalších změn.

Kde najít souhrn nejdůležitějších změn?

Podrobný přehled podstatných změn v rámci novely Zákona o veřejných zakázkách můžete najit na stránkách největší databáze veřejných zakázek v ČR a to poptávkovém systému AAAPOPTÁVKA.CZ, který pravidelně pro své uživatele připravuje nejnovější informace a novinky ze světa veřejných zakázek a poptávek. Tento projekt provozuje databázi veřejných zakázek od ledna2008 a je tak průkopníkem mezi provozovateli databází veřejných zakázek v ČR. Denně je na stránky projektu vloženo více než 200 aktuálních veřejných zakázek.

 

Recent Entries

  • Záložky