Zálohové financování pohledávek před splatností s factoringem

Factoring je předem smluvené průběžné odkupování pohledávek, obvykle se splatností do 180 dnů, firmou zaměřenou na factoring. Dodavatelé služeb a zboží na tuto firmu postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Tato firma se tak stává věřitelem a přebírá od dodavatele veškerá rizika a povětšinou vám je vyplacena část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Jaké výhody představuje factoring pro vaši firmu?

Factoring vám umožňuje pružnější jednání s odběrateli, jelikož jim poskytnete kýženou dobu splatnosti, až 270 dnů, a získáte tím konkurenční výhody. Sami si pak také můžete vybrat dobu upomínání pohledávek po splatnosti, případně si je možné sjednat pojištění rizika odběratelů. Překvapit vás pak také nemohou sezonní výkyvy ve výdajích a příjmech.

Regresní factoring a co konkrétně představuje?

Regresní factoring představuje zálohové financování krátkodobých pohledávek před splatností firmou zabývající se právě factoringem. Splatnost faktur pak může představovat dva týdny až 180 dnů. Financování je poskytováno do doby, než odběratel krátkodobou pohledávku uhradí faktorovi, a to do té doby než uplyne tzv. regresní lhůta. Regresní factoring se pak využívá zejména pro svou nízkou cenu srovnatelnou s bankovním úvěrem.

Co je to kreditní riziko?

V případě bezregresního  faktoringu  faktoringový podnik přebere riziko za postoupené krátkodobé pohledávky, toto kreditní riziko je pak automaticky převedeno na specializovanou pojišťovnu, a tím pádem bývá označováno jako factoring s pojištěním. Pomocí bezregresního  faktoringu lze financovat lhůty splatnosti u odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresní factoring bývá rovněž využíván při dodávkách neprověřeným odběratelům, či za hranice země.

Tagged with:
 

Recent Entries

  • Záložky

  • Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>